Chitobon wspomaga odchudzanie, na cholesterol (Bonimed)